Khai Giảng Các Khóa Luyện Thi IELTS Đảm Bảo_2018

Thường xuyên khai giảng các khóa IELTS hàng tháng

Lớp IELTS 4.0 – 5.0

Lớp IELTS 5.5 – 6.0

Lớp IELTS 6.0 – 6.5

Lớp IELTS 6.5 – 7.0

Lớp IELTS 7.0 – 7.5

Lớp IELTS 7.5 – 8.0

Tháng 9 03-09 10-09 17-09 24-09
Tháng 10 01-10 08-10 15-10 22-10 29-10
Tháng 11 05-11 12-11 19-11 26-11
Tháng 12 03-12 10-12 17-12 24-12 31-12