Các Khóa Luyện Thi IELTS

Mở lớp theo đăng ký & nguyện vọng của học viên

Các lớp luyện thi IELTS 4.0; IELTS 4.5; IELTS 5.0; IELTS 5.5; IELTS 6.0; IELTS 6.5; IELTS 7.0; IELTS 7.5; IELTS 8.0

 

 

Thời gian học linh hoạt theo thời gian học viên đăng ký

7:00 am – 11:30 am

12:00 pm – 22:00 pm